Bewindvoering

Budgetbeheer

Budgetcoaching

Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Een onderbewindstelling wordt uitgesproken door een kantonrechter, met uw toestemming. U krijgt hiervan een officiële verklaring, dit wordt een Beschikking genoemd. 

 

Een bewindvoerder neemt uw financiële zaken volledig over. Van het beheren van uw inkomen en tot het betalen van alle vaste lasten. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat u de voorzieningen krijgt waar u recht op heeft zoals; huurtoeslag en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, etc. Ook wordt uw belastingaangifte verzorgd en worden er regelingen getroffen met eventuele schuldeisers. 

 

In geval van problematische schulden wordt de mogelijkheid bekeken voor een schuldhulpverleningstraject en wordt u geholpen met de aanvraag hiervan.

 

In Balans werkt met OnView, een online systeem waarin u uw eigen dossier kunt zien en een overzicht heeft van uw inkomsten en uitgaven. Zo wordt ervoor gezorgd dat u volledig op de hoogte bent van wat er gebeurt in uw financiële zaken.

 

Een bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiële zaken op een verantwoorde wijze te beheren. 

Wanneer u zelf tijdelijk niet in staat bent om uw financiële zaken te regelen, kunt u aanspraak maken op budgetbeheer, ook wel inkomensbeheer genoemd. Deze maatregel is in tegenstelling tot bewindvoering zonder tussenkomst van de kantonrechter. Ook wanneer u uw financiële zaken wel zelf kunt regelen, maar dit liever uit handen geeft, kunt u bij In Balans terecht.

 

Samen met u wordt er alles aan gedaan om een stabiele financiële situatie te creëren. Er wordt in goed overleg met u een budgetplan opgesteld waarin overzichtelijk wordt wat de inkomsten en uitgaven zijn, maar ook hoe u de mogelijkheid heeft om te sparen. Dit alles kunt u terugzien in uw eigen dossier met OnView, het online systeem waar In Balans mee werkt.

 

Wanneer u uw financiële zaken weer zelf gaat beheren, krijgt u hierin begeleiding en worden de nodige vaardigheden aangeleerd zodat u volledig zelfstandig aan de slag kunt.  

 

Budgetbeheer

Budgetcoaching

Budgetcoaching is een dienst die wordt aangeboden om u te ondersteunen bij het op orde krijgen van uw financiële zaken. De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) steun en toeverlaat om te zorgen dat er een goed overzicht komt op de inkomsten en uitgaven. 

 

Samen met u wordt er een budgetplan opgesteld dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het budgetplan is gericht op een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven, ook voor de toekomst. U krijgt tips en adviezen waar u op moet letten, maar ook leert u hoe u een goede thuisadministratie kunt opzetten en onderhouden.

Contactgegevens

*Vakanties en onvoorziene spoedeisende situaties
Almass Bewindvoering zal als vervanger fungeren. Almass Bewindvoering is dagelijks van 9-11 uur bereikbaar op telefoonnummer 0485-531778 of per mail op spoed@balansbb.nl

Maak je afspraak.

Contactgegevens

*Vakanties en onvoorziene spoedeisende situaties
Almass Bewindvoering zal als vervanger fungeren. Almass Bewindvoering is dagelijks van 9-11 uur bereikbaar op telefoonnummer 0485-531778 of per mail op spoed@balansbb.nl

Maak je afspraak.