In Balans Beschermingsbewind

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum een dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Als bewindvoerder verwerken wij diverse privacy gegevens van u, in uitvoering van onze taak als beschermingsbewindvoerder. 

Hiervoor hebben wij een privacy verklaring opgesteld. Hierin leest u op welke wijze wij omgaan met uw gegevens. 

Wij gaan met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens om. Mocht u hierover toch vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Privacy verklaring

In Balans Beschermingsbewind privacy verklaring.pdf
Download

 

 

In Balans Beschermingsbewind
Gennep