In Balans Beschermingsbewind

Bewindvoering

Wanneer u als gevolg van een geestelijke of verstandelijke beperking, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent uw financiële zaken te beheren dan kunt u uw financiën uit besteden aan een professioneel bewindvoerder. 

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onder bewindstelling genoemd. De bewindvoerder helpt u om uw financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder zij beheert uw inkomen en zorgt dat alle vaste lasten worden betaald. 

Ik zorg ervoor dat u de voorzieningen krijgt waar u recht op heeft zoals; huurtoeslag en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, ect. 

Tevens verzorgt een bewindvoerder uw belastingaangifte en treft regelingen met eventuele schuldeisers. 

In geval van problematisch schulden begeleid ik u naar een schuldhulpverleningstraject. 

Een bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren. 

 

 

In Balans Beschermingsbewind
Gennep